Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 31/2021 od 29.04.2021.)


  • Izmene i dopune Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Beograda za 2021. godinu
  • Poslovnik o radu Štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda
  • Pravilnik o zaštitnoj opremi Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac o izmeni Cenovnika osnovnih komunalnih proizvoda i usluga sa Odlukom
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga Javnog komunalnog preduzeća "Obrenovac" iz Obrenovca sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex