Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 31 od 16.05.2019.)


  • Plan detaljne regulacije područja između ulica Pančine, Svetog Nikole, istočne granice KP 2277/1 KO Zvezdara i Ulice Veljka Dugoševića, gradska opština Zvezdara, Beograd
  • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije spoljne magistralne tangente (SMT) - I faza, od Pančevačkog puta (stacionaža km 0+000) do pristupnog puta za trafostanicu (srednja stacionaža km 6+650), sa mostom preko Dunava i lokacijom trafostanice "Beograd 20", u delu pristupnog puta do kompleksa TS "Beograd 20", gradska opština Zvezdara

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex