Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 30/2021 od 29.04.2021.)


 • Plan detaljne regulacije za deo Orlovskog naselja u Mirijevu, gradska opština Zvezdara
 • Plan detaljne regulacije za kompleks WEST 65, gradska opština Novi Beograd
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Apotekarske ustanove - Apoteka "Beograd"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg   interesa za grad Beograd "Beogradska tvrđava", Beograd
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Pozorišta "Puž"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Pozorišta "Puž"
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Centra beogradskih festivala
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra beogradskih festivala
 • Rešenje o razrešenju dužnosti direktora Gradskog centra za socijalno preduzetništvo Beograda
 • Rešenje o imenovanju direktora Gradskog centra za socijalno preduzetništvo Beograda
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za uređivanje, korišćenje i održavanje "Ada Ciganlija", Beograd
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za uređivanje, korišćenje i održavanje "Ada Ciganlija" Beograd
 • Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama u Beogradu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex