Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 3/2023 od 14.02.2023.)


 • Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Beograda za 2023. godinu
 • Rešenje o prestanku važenja Rešenja gradonačelnika grada Beograda broj 38-7428/21-G od 3. novembra 2021. godine o određivanju cene usluge predah smeštaja po danu u Ustanovi socijalne zaštite "Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju", Beograd
 • Rešenje o prestanku važenja Rešenja gradonačelnika grada Beograda broj 38-1473/06-G od 14. jula 2006. godine
 • Rešenje o dopuni Rešenja o utvrđivanju spiska naručilaca za čije potrebe Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki sprovodi postupke centralizovanih javnih nabavki
 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije privredne zone Surčin - Dobanovci, za područje između železničke pruge i Beogradske ulice, Gradska opština Surčin
 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između ulica: Francuske, Strahinjića bana, Skadarske i Gospodar Jevremove, Gradska opština Stari grad
 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije privredne zone uz Ulicu oslobođenja u Kneževcu, Gradska opština Rakovica
 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije Ulice pilota Mihaila Petrovića, od Ibarske magistrale do Maričke ulice, i dela Ulice kneza Višeslava, gradske opštine Čukarica i Rakovica
 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije područja uz Bulevar kralja Aleksandra, između ulica Ustaničke i Partizanske, Gradska opština Zvezdara
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije bloka između ulica: Palmira Toljatija, Aleksinačkih rudara i Bulevara Mihajla Pupina, Gradska opština Novi Beograd
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije platoa kod Hrama Svetog Save i blokova između Trga Slavija i ulica: Svetog Save, Katanićeve, Nebojšine i Bulevara oslobođenja, Gradska opština Vračar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenovniku osnovnih komunalnih usluga - isporuka vode za piće, odvođenje iskorišćenih voda (kanalizacija) i iznošenje smeća koje pruža JPKP "Lazarevac", Lazarevac sa Odlukom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o cenama ostalih usluga sa Odlukom
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju cenovnika JP "Surčin" sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex