Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 3/2022 od 28.01.2022.)


  • Poseban kolektivni ugovor za ustanove kulture čiji je osnivač Grad Beograd
  • Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Pete ekonomske škole "Rakovica", Beograd

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex