Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 3/2021 od 04.02.2021.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti na Sporazum o merilima i kriterijumima za smanjenje broja zaposlenih u Javnom preduzeću "Sava centar", Beograd usled tehnoloških, ekonomskih i organizacionih promena sa Sporazumom
  • Pravilnik o uslovima, kriterijumima, načinu i postupku dodele sredstava iz budžeta Grada Beograda, beogradskim sportskim organizacijama koje učestvuju u evropskim ligama, evropskim kupovima i regionalnim takmičenjima

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex