Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 3 od 29.01.2020.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni cenovnika radova i usluga Javnog komunalnog preduzeća "Beogradski vodovod i kanalizacija" sa Odlukom
 • Odluka o promeni Statuta Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o izmenama Poslovnika Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o izmenama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2020. godinu sa Izmenama Kadrovskog plana Uprave Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o izmeni Odluke o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji gradske opštine Stari grad
 • Odluka o dopuni Odluke o imenovanju članova Saveta roditelja srednjih škola sa teritorije gradske opštine Stari grad za školsku 2019/2020. godinu
 • Odluka o izboru zamenika predsednika gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o prestanku funkcije zamenice predsednika gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Saveta za sprovođenje omladinske politike (Kancelarija za mlade)
 • Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju sekretara i zamenika sekretara Izborne komisije gradske opštine
 • Rešenje o dopunama Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja sa Finansijskim planom poslovanja Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad "Stari grad" za 2020. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex