Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 29/2023 od 09.05.2023.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na pijačni red na zelenoj i stočnoj pijaci u Obrenovcu Javnog komunalnog preduzeća "Obrenovac" iz Obrenovca, sa Odlukom
 • Odluka o završnom računu budžeta Opštine Surčin za 2022. godinu
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije za proširenje pravoslavnog groblja u Boljevcima, Gradska opština Surčin, sa rešenjem
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije za proširenje pravoslavnog groblja u Petrovčiću, Gradska opština Surčin, sa rešenjem
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije za proširenje pravoslavnog groblja u Progaru, Gradska opština Surčin, sa rešenjem
 • Odluka o izmeni i dopuni Plana detaljne regulacije za izgradnju produktovoda od kompleksa preduzeća "VML" u Surčinu do pristaništa na levoj obali reke Save, Gradska opština Surčin
 • Rešenje o davanju prethodne saglasnosti Uprav- nom odboru Ustanove kulture - Kulturni centar Surčin
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Ustanove kulture - Kulturni centar Surčin za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Turističke organizacije Gradske opštine Surčin za 2022. godinu
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Surčin za 2022. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta gradske opštine Surčin za period 1. januar - 31. decembar 2022. godine, sa izveštajem

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex