Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 29/2022 od 04.03.2022.)


  • Odluka o utvrđivanju izgleda i boje glasačkog listića i boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije za glasanje na izborima za odbornike Skupštine Grada Beograda, raspisanim za 3. april 2022. godine
  • Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku izbora za odbornike Skupštine Grada Beograda koji su raspisani za 3. april 2022. godine
  • Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Beogradu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex