Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 28/2023 od 03.05.2023.)


  • Rešenje o razrešenju zamenika načelnika Uprave Gradske opštine Vračar
  • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Čukarica za 2023. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Kulturnog centra "Čukarica"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex