Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 28/2022 od 01.03.2022.)


  • Izmene i dopune Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Beograda za 2022. godinu
  • Rešenje o dopuni Rešenja o opštim parkiralištima
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Parking servis" Obrenovac iz Obrenovca o Cenovniku usluga za prenos vozila specijalnom dizalicom "Pauk" sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex