Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 28 od 16.05.2019.)


  • Plan detaljne regulacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda PPOV "Veliko selo" - I faza, gradska opština Palilula
  • Plan detaljne regulacije tunelske veze Savske i Dunavske padine, gradske opštine Stari grad, Savski venac i Palilula
  • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije stambenog naselja "Altina" u Zemunu za deo Bloka V 57 i V 57A, gradska opština Zemun

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex