Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 28 od 26.03.2018.)


 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije za nadziđivanje skloništa u naselju Borča - blok između ulica Hopovske, Dunavske divizije, Kovilovske i Ranka Miljića, Gradska opština Palilula
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije za nadziđivanje skloništa u bloku između ulica Ratka Mitrovića, Jablaničke i Šavničke, gradska opština Čukarica
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije za nadziđivanje skloništa u bloku između ulica Jurija Gagarina, Dr Ivana Ribara, Savskog nasipa i interne saobraćajnice, gradska opština Novi Beograd
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije naselja Batajnica, opština Zemun, radi nadziđivanja skloništa u bloku između ulica Majora Zorana Radosavljevića, Kralja Milana Zetskog i Stevana Dubajčića

Akti gradskih opština

PALILULA

 • Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na području gradske opštine Palilula
 • Odluka Skupštine Gradske opštine Palilula broj 060-4/2018/-I-7 od 26. marta 2018. godine
 • Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Opštinske komisije za procenu štete nastale nakon elementarnih i drugih nepogoda na teritoriji gradske opštine Palilula
 • Pravilnik o zvanjima, zanimanjima, platama, naknadama i drugim primanjima zaposlenih u Upravi Gradske opštine Palilula
 • Plan postavljanja privremenih objekata - kioska na području gradske opštine Palilula
 • Plan postavljanja tezgi i drugih privremenih pokretnih objekata na javnim površinama na području gradske opštine Palilula
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Palilula u stalnom sastavu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Palilula
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Centra za kulturu "Vlada Divljan"

RAKOVICA

 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica

OBRENOVAC

 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac o izmeni Cenovnika osnovnih komunalnih proizvoda i usluga sa Odlukom


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex