Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 27/2021 od 27.04.2021.)


  • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Palilula
  • Odluka o neprihvatanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Palilula
  • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Palilula
  • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Palilula za 2021. godinu
  • Rešenje o razrešenju Izborne komisije Gradske opštine Palilula u stalnom sastavu
  • Rešenje o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Palilula u stalnom sastavu
  • Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Centra za kulturu "Vlada Divljan"
  • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Centra za kulturu "Vlada Divljan"
  • Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Centra za kulturu "Vlada Divljan"
  • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Centra za kulturu "Vlada Divljan"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex