Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 26/2023 od 13.04.2023.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Beograda
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Beograda
 • Odluka o dodeli naziva ulici na teritoriji gradske opštine Stari grad
 • Odluka o dodeli naziva ulici na teritoriji gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o prestanku važenja Odluke o dodeli naziva ulici na teritoriji gradske opštine Palilula
 • Odluka o izmeni Odluke o dodeli naziva ulica na teritoriji gradske opštine Voždovac
 • Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog preduzeća "Gradsko stambeno"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Prvog prigradskog pozorišta Lazarevac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta ustanove Prihvatilište za odrasla i stara lica
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za uređivanje, korišćenje i održavanje "Ada Ciganlija", Beograd
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za uređivanje, korišćenje i održavanje "Ada Ciganlija", Beograd
 • Rešenje o razrešenju dužnosti člana Upravnog odbora Ustanove kulturno-obrazovnih delatnosti Dom omladine Beograda
 • Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama u Beogradu
 • Izveštaj o radu ombudsmana grada Beograda za 2022. godinu
 • Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u martu 2023. godine
 • Odluka o podršci roditeljima novorođene dece sa teritorije gradske opštine Obrenovac dodelom dečjih auto-sedišta kategorije namenjene deci težine 0-36 kg

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex