Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 26/2021 od 20.04.2021.)


  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o upravljanju komunalnim, inertnim i neopasnim otpadom
  • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Čukarica za 2021. godinu
  • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Čukarica
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o cenama osnovnih komunalnih usluga isporuke vode i iznošenja smeća sa Odlukom
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o cenama ostalih usluga sa odlukom
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama za parkiranje na opštim javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Lazarevac sa Odlukom
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Odluke o cenama za parkiranje na posebnim javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Lazarevac sa Odlukom
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o cenama usluga vodovoda i kanalizacije sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex