Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 26 od 16.05.2019.)


 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi Grada Beograda
 • Odluka o osnivanju i radu Službe glavnog urbaniste Grada Beograda
 • Odluka o dopunama Odluke o komunalnoj policiji
 • Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj inspekciji
 • Odluka o dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje javnih puteva za teritoriju Grada Beograda
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji Grada Beograda
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju privremenih objekta na teritoriji Grada Beograda
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekta na teritoriji Grada Beograda
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređivanju i održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke snabdvanju toplotnom energijom u Gradu Beogradu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu
 • Odluka o dopunama Odluke o načinu postupanja sa nepokretnostima koje su u javnoj svojini Grada Beograda, odnosno na kojima Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja
 • Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima
 • Odluka o izmenama Odluke o oglašavanju na teritoriji Grada Beograda
 • Odluka o postavljanju i uklanjanju objekata za deponovanje i separaciju rečnih agregata na vodnom zemljištu na teritoriji Grada Beograda

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex