Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 25/2021 od 16.04.2021.)


 • Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Strategije razvoja sistema javnog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Beograda za period do 2033. godine sa presekom 2027. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Dečjem kulturnom centru Beograd
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Pedagoškom muzeju
 • Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u martu 2021. godine
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Voždovac za 2021. godinu
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Odluka o jednokratnom odricanju od naknada za rad odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Odluka o promeni Odluke o osnivanju Ustanove kulture Dečji kulturni centar "Majdan" u Beogradu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o promeni Statuta Ustanove kulture Dečji kulturni centar "Majdan" u Beogradu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex