Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 10 od 10.05.2019.)


 • Uputstvo o utvrđivanju kriterijuma za odabir prioritetnih objekata u javnoj svojini Grada Beograda za gašenje kotlarnica, radi priključenja grejnih instalacija objekata na sistem daljinskog grejanja ili na distributivni sistem prirodnog gasa i utvrđivanju procedura za prenos sredstava za ove namene
 • Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću "Beogradske elektrane" na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije sa Odlukom
 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije prostora između državnog puta IA reda (obilaznica Beograda), državnog puta IB reda broj 26 (Obrenovački put) i obilazne železničke pruge u Ostružnici, gradska opština Čukarica
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije područja gradski park - šume Zvezdara, opština Zvezdara, na delu između ulica Volgine i Mite Ružića
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za katastarsku parcelu 11446/2 KO Savski venac, na uglu ulica Puškinove i Banjičkih žrtava, gradska opština Savski venac
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za kompleks RATEL-a u Dobanovcima, gradska opština Surčin
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije Bloka 39, gradska opština Novi Beograd
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za blok između ulica Kraljevića Marka, Svetozara Radića i Gavrila Principa, gradska opština Savski venac
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije dela područja Ade Huje (Zona A), opštine Stari grad i Palilula, za podzonu S1
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Upravi i Opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Obrenovac" iz Obrenovca o izmeni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga sa Odlukom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu o trećoj dopuni cenovnika usluga preduzeća sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex