Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 24/2022 od 24.02.2022.)


  • Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Beograda za 2022. godinu
  • Javni konkurs za imenovanje direktora JP "Poslovni centar - Voždovac" na četiri godine
  • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti načelnika Uprave Gradske opštine Vračar
  • Rešenje o prestanku mandata predsednika i članova Upravnog odbora Fonda Gradske opštine Vračar
  • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Fonda Gradske opštine Vračar
  • Rešenje o prestanku mandata predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda Gradske opštine Vračar
  • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda Gradske opštine Vračar
  • Poslovnik Izborne komisije Gradske opštine Obrenovac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex