Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 24/2021 od 02.04.2021.)


  • Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o opštim parkiralištima
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Vračar za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  • Program unapređenja socijalne zaštite na teritoriji gradske opštine Vračar u 2021. godini
  • Rešenje o prestanku funkcije članu Veća Gradske opštine Vračar
  • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Vračar
  • Odluka o naknadama i drugim primanjima opštinskih odbornika i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Gradske opštine Zvezdara i Opštinskoj upravi (prečišćen tekst)
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar Obrenovac u Obrenovcu o Drugoj dopuni Cenovnika usluga Preduzeća sa odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex