Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 24 od 24.04.2019.)


 • Pravilnik o budžetskom računovodstvu i računovodstvenim politikama
 • Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću "Beogradske elektrane" na Odluku o izmeni Odluke o visini troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa sa Odlukom
 • Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću "Beogradske elektrane" na Odluku o visini troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa za individualni priključak za 1 m3 sa Odlukom
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije šireg područja uz Ulicu vojvode Stepe - Faza I1, opština Voždovac, za Blok 4, između ulica: Vojvode Stepe, Borisavljevićeve, Piroćančeve i Bože Jankovića
 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije kompleksa "Singidunum", sektori 2, 3, 4 i 6, Gradska opština Surčin
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije područja između Bulevara oslobođenja, Ulice Zvečanske, dela planirane saobraćajnice prvog reda (tzv. "Transverzala"), dela Gučevske, Oblakovske i auto-puta, Gradska opština Savski venac, za blok 1
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za blok između ulica: Miloja Đaka, Mihaila Avramovića i Omladinske, gradska opština Savski venac
 • Odluka o prestanku mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Rakovica
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju stalnih i povremenih radnih tela Skupštine Gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o razrešenju zamenika zaštitnika građana Gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o imenovanju direktora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica
 • Zaključak o usvajanju predloga Veća Gradske opštine Rakovica za promenu Statuta Gradske opštine Rakovica
 • Zaključak o pristupanju promeni Statuta Gradske opštine Rakovica
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Rakovica za 2018. godinu
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana rada Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Rakovica za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Obrenovac" iz Obrenovca o izmeni i dopuni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex