Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 23/2023 od 13.04.2023.)


  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda
  • Odluka o izmeni Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda
  • Odluka o izradi plana detaljne regulacije za spajanje toplovodnih mreža grejnih područja Karaburme, toplane "Mirijevo" i toplane "Višnjička banja", gradske opštine Palilula i Zvezdara
  • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog vodoprivrednog preduzeća "Beogradvode"
  • Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo - Beograd" Beograd
  • Rešenje o davanju saglasnosti Sekretarijatu za javni prevoz da jednostrano zbog javnog interesa raskine Ugovor o javno-privatnom partnerstvu u obavljanju delatnosti eksploatacije i održavanja sistema za naplatu karata i upravljanje vozilima u javnom linijskom prevozu putnika u Beogradu broj Grada XXXIV-08-401.1-7 od 14. maja 2021. godine i broj Privatnog partnera 163/2021 od 17. maja 2021. godine, sa Aneksom 1 broj Grada XXXIV-08-401.1-7 od 18. februara 2022. godine i broj Privatnog partnera 72/2022 od 21. februara 2022. godine, zaključenim sa Privatnim partnerom - Konzorcijumom kojeg čini grupa ponuđača: 1. KENTKART SOUTHEAST EUROPE DOO BEOGRAD, Makenzijeva 24, Beograd, matični broj 20514841, PIB 106037154, 2. KENT KART ANADOLU ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ iz Istanbula, Turska, matični broj 869487 i 3. KENT KART EGE ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ iz Istanbula, Turska, matični broj 388815
  • Autentično tumačenje odredaba člana 23. stav 1. i člana 24. Odluke o načinu postupanja sa nepokretnostima koje su u javnoj svojini grada Beograda, odnosno na kojima grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja ("Službeni list Grada Beograda", br. 63/16, 50/18, 26/19 i 52/19)
  • Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću "Gradska čistoća" na Odluku kojom se utvrđuje cena usluge sanacije divljih deponija na javnim površinama sa Odlukom
  • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu plana detaljne regulacije za spajanje toplovodnih mreža grejnih područja Karaburme, toplane "Mirijevo" i toplane "Višnjička banja", Gradske opštine Palilula i Zvezdara

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex