Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 23/2021 od 01.04.2021.)


  • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije područja uz Južni bulevar, između ulica: Maksima Gorkog, Šumatovačke, Đerdapske i Gospodara Vučića, 1. faza razrade PDR 9. mesne zajednice na Vračaru, za deo Bloka 156
  • Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama u Beogradu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Pozorištu Boško Buha
  • Rešenje o razrešenju funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca "Obrenovac"
  • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca "Obrenovac"
  • Rešenje o razrešenju funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Obrenovac" iz Obrenovca
  • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Obrenovac" iz Obrenovca
  • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac
  • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o četvrtoj izmeni Odluke o zoniranju i utvrđivanju visine zakupnine za poslovni prostor kojim upravlja Javno preduzeće "Poslovni prostor" Obrenovac sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex