Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 23 od 15.04.2019.)


 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između ulica: Vase Pelagića, Puškinove i Župana Časlava, gradska opština Savski venac
 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije područja Jajinci, celina A 2, gradska opština Voždovac
 • Pokazatelj potrošačkih cena u martu 2019. godine
 • Odluka o prestanku mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o prestanku mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o izmenama Odluke o naknadama i drugim primanjima opštinskih odbornika i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Gradske opštine Zvezdara i Opštinskoj upravi
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora iz reda osnivača Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara"
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Zemun
 • Rešenje o izmenama Osnivačkog akta Javnog preduzeća za pijačne i pogrebne usluge Zemun
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Javnog preduzeća za pijačne i pogrebne usluge Zemun
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o cenama usluge održavanja javnih zelenih površina sa Odlukom
 • Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda
 • Ispravka Odluke o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji gradske opštine Čukarica - centralni deo

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex