Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 23 od 07.03.2018.)


Akti gradskih opština

NOVI BEOGRAD

  • Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd
  • Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Novi Beograd za 2018. godinu
  • Odluka o konverziji potraživanja Uprave Gradske opštine Novi Beograd prema Holding kompaniji Pamučni kombinat "Yumco" a.d. Vranje u trajni ulog u kapitalu
  • Rešenje o prestanku funkcije sekretara Skupštine Gradske opštine Novi Beograd
  • Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Novi Beograd
  • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti člana Izborne komisije Gradske opštine Novi Beograd

Kolektivni ugovori

  • Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije "Toplifikacija" Lazarevac


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex