Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 22/2023 od 06.04.2023.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Jugoslovenskom dramskom pozorištu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Biblioteci "Dimitrije Tucović"
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Obrenovac
 • Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji gradske opštine Obrenovac
 • Odluka o trećoj izmeni Odluke o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova, sekretara i zamenika sekretara Izborne komisije Gradske opštine Obrenovac u stalnom sastavu
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac sa oglasom
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Obrenovac sa oglasom
 • Rešenje o drugoj izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac o donošenju Cenovnika osnovnih komunalnih proizvoda i usluga sa Odlukom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac o donošenju Cenovnika ostalih usluga sa Odlukom
 • Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex