Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 22 od 08.04.2019.)


 • Stručno uputstvo o radu trezora Grada Beograda
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Upravi Gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o izmeni Odluke o izdvajanju budžetskih sredstava za izvođenje građevinsko-zanatskih radova za potrebe Policijske stanice "Zvezdara"
 • Odluka o obavljanju poslova eksterne revizije Završnog računa budžeta Gradske opštine Zvezdara za 2018. godinu
 • Kodeks ponašanja službenika i nameštenika Gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o usvajanju redovnog Godišnjeg finansijskog izveštaja Javnog preduzeća "Poslovni prostor Zvezdara u likvidaciji"
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zameniku predsednika Skupštine Gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zameniku predsednika Gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Veća Gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora iz reda zaposlenih Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex