Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 21/2023 od 31.03.2023.)


 • Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Beogradu
 • Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Barajevo za 2023. godinu
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o sahranjivanju i održavanju groblja na teritoriji gradske opštine Barajevo
 • Odluka o proglašenju nekategorisanih puteva
 • Odluka o promeni Osnivačkog akta Ustanove kulture Centar za kulturu Barajevo
 • Rešenje o razrešenju funkcije predsednika Opštinske izborne komisije Gradske opštine Barajevo
 • Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova stalnih radnih tela Skupštine Gradske opštine Barajevo
 • Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Administrativno-mandatne komisije Skupštine Gradske opštine Barajevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Rebalans I. Programa poslovanja JKP "10. oktobar" Barajevo za 2023. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju sa finansijskim izveštajem JKP "10. oktobar" Barajevo za 2022. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Ustanove kulture Centar za kulturu Barajevo za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu o jedanaestoj izmeni Cenovnika usluga preduzeća sa Odlukom
 • Odluka o izmeni Statuta Javnog preduzeća Sportski centar "Novi Beograd"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex