Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 21/2021 od 25.03.2021.)


 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zemun
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zemun
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornice Skupštine Gradske opštine Zemun
 • Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Zemun za 2021. godinu
 • Odluka o održavanju čistoće u posebno naseljenim mestima gradske opštine Zemun
 • Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Turističko-kulturnog centra Gradske opštine Zemun
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Turističko-kulturnog centra Gradske opštine Zemun
 • Odluka o održavanju mašinskog dela kućnih grejnih instalacija u grejnoj sezoni 2020/2021. godine
 • Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata članovima Komisije za imenovanja direktora javnih i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač Gradska opština Obrenovac
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora javnih i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač Gradska opština Obrenovac
 • Rešenje o obrazovanju Saveta roditelja ustanova sa područja gradske opštine Obrenovac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex