Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 21 od 04.03.2020.)


  • Odluka o raspisivanju izbora za odbornike skupština gradskih opština Grada Beograda
  • Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
  • Aneks IX Kolektivnog ugovora JP Sportski centar "Novi Beograd"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex