Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 20/2023 od 28.03.2023.)


 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i načinu obavljanja poslova centralizovanih javnih nabavki od strane Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki i utvrđivanju spiska predmeta centralizovanih javnih nabavki
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o rebalansu budžeta Gradske opštine Zvezdara za 2023. godinu
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o dodeli bebi-paketa novorođenoj deci na teritoriji gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o pokretanju postupka izrade programa gasifikacije na delu teritorije gradske opštine Zvezdara - naselja Veliki Mokri Luk, Mali Mokri Lug, Zeleno brdo, Mirijevo i Zvezdarska šuma
 • Odluka o obavljanju poslova eksterne revizije Završnog računa budžeta Gradske opštine Zvezdara za 2022. godine
 • Rešenje o izmeni Rešenja o izboru člana Veća Gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o imenovanju Saveta Dečjeg pozorišnog festivala "Pozorište zvezdarište"
 • Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja Gradska opština Grocka
 • Prečišćen tekst Osnivačkog akta JP za razvoj gradske opštine Grocka
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora JP "Vodovod i kanalizacija" Grocka
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP "Vodovod i kanalizacija" Grocka
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka rada na položaju vd načelniku Uprave Gradske opštine Grocka
 • Rešenje o postavljenju načelnika Uprave Gradske opštine Grocka
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o prestanku mandata direktora Turističke organizacije Gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Upravnog odbora Centra za kulturu Lazarevac
 • Rešenje o prestanku vršenja dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije "Toplifikacija" Lazarevac
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije "Toplifikacija" Lazarevac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Toplifikacija" Lazarevac za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JPKP "Lazarevac" Lazarevac za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program JPKP "Lazarevac" za 2023. godinu o korišćenju sredstava budžeta Gradske opštine Lazarevac po osnovu subvencija
 • Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije "Toplifikacija" Lazarevac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex