Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 20/2022 od 17.02.2022.)


 • Odluka o dodeli naziva ulici na teritoriji gradske opštine Zemun
 • Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća"
 • Odluka o povećanju osnovnog kapitala Privrednog društva "Gradski centar za fizičku kulturu" d.o.o
 • Odluka o povećanju osnovnog kapitala Privrednog društva Sportski centar "Tašmajdan" d.o.o
 • Odluka o prestanku važenja Odluke o povećanju osnovnog kapitala Javnog preduzeća za uređenje, korišćenje i održavanje "Ada Ciganlija" Beograd broj 3-47/20-S od 3. marta 2020. godine
 • Odluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog preduzeća za uređenje, korišćenje i održavanje "Ada Ciganlija" Beograd
 • Odluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća" Beograd
 • Odluka o konverziji potraživanja Grada Beograda po osnovu ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu Privrednog društva za proizvodnju namenskih proizvoda "PPT - namenska" AD Trstenik, sa stanjem glavnog duga na dan 31. decembra 2016. godine i otpisu kamate na dan 31. decembra 2016. godine i otpisu pripadajuće kamate na glavni dug od 1. januara 2017. godine do 8. februara 2022. godine
 • Izmene i dopune Programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća "Beogradske pijace" Beograd

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex