Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 20/2021 od 25.03.2021.)


 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije područja između ulica: Braće Jerković, Kružni put, Darvinove i Bulevara Peka Dapčevića, gradska opština Voždovac
 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije područja između ulica: Nove kumodraške, Darvinove i Braće Jerković, gradska opština Voždovac
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Obrenovac
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Obrenovac
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Obrenovac
 • Odluka o trećoj izmeni i dopuni Odluke o Upravi Gradske opštine Obrenovac
 • Odluka o sedmoj izmeni i dopuni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika i članova organa i radnih tela Skupštine i drugih organa Gradske opštine i platama i naknadama izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Gradske opštine Obrenovac
 • Odluka o određivanju područja za držanje domaćih životinja na teritoriji gradske opštine Obrenovac
 • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Obrenovac za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti i potvrđivanju važenja akata iz nadležnosti Skupštine Gradske opštine Obrenovac koje je donelo Veće gradske opštine za vreme vanrednog stanja
 • Rešenje o izboru tri člana Veća Gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu i dopunu Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Obrenovac" iz Obrenovca

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex