Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 20 od 28.03.2019.)


 • Rešenje o obrazovanju interresornih komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu, učeniku i odraslom za teritoriju Grada Beograda
 • Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju lokacija centara za skupljanje otpada - reciklažnih centara i transfer stanica na teritoriji Grada Beograda
 • Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Gradske opštine Vračar
 • Odluka o obrazovanju jedinice civilne zaštite opšte namene i imenovanju poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite za teritoriju Gradske opštine Vračar
 • Rešenje o prestanku funkcije članu Veća Gradske opštine Vračar
 • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Vračar
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika/predsednice, zamenika predsednika/predsednice, članova/članica i zamenika/zamenica članova/članica Izborne komisije Gradske opštine Vračar u stalnom sastavu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji Gradske opštine Vračar
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Palilula
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Centra za kulturu "Vlada Divljan"
 • Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Barajevo za 2019. godinu
 • Odluka o dopuni Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Barajevo
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije Gradske opštine Barajevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Prvi rebalans Programa poslovanja JKP "10. oktobar" Barajevo za 2019. godinu
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Lazarevac
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Lazarevac
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Upravi Gradske opštine Lazarevac
 • Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2019. godinu
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o produženju mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalnu privredu "Lazarevac", Lazarevac
 • Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o imenovanju direktora Turističke organizacije Gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Upravnog odbora Opštinskog fonda za stipendiranje studenata i srednjoškolaca
 • Kolektivni ugovor za "Privredno društvo Zoološki vrt Grada Beograda d.o.o. Beograd (Stari grad)"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex