Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 2/2022 od 20.01.2022.)


  • Odluka o određivanju akustičkih zona na teritoriji grada Beograda
  • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za blok između ulica: Vojvođanske, Surčinske i Dušana Vukasovića, Gradska opština Novi Beograd
  • Aneks Kolektivnog ugovora Turističke organizacije Beograda

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex