Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 2/2021 od 29.01.2021.)


  • Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Beograda za 2021. godinu
  • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju interresornih komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu, učeniku i odraslom za teritoriju grada Beograda
  • Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u decembru 2020. godine
  • Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda
  • Aneks X Kolektivnog ugovora JP Sportski centar "Novi Beograd"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex