Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 2 od 27.01.2020.)


  • Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Beograda za 2020. godinu
  • Rešenje o izmenama Rešenja o visini koeficijenata za utvrđivanje plata izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Gradske opštine Zemun i Javnom pravobranilaštvu Gradske opštine Zemun


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex