Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 19/2021 od 25.03.2021.)


 • Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Barajevo za 2021. godinu
 • Odluka o korišćenju poslovnog prostora kojim upravlja Gradska opština Barajevo
 • Odluka o pokretanju procesa izrade Plana razvoja gradske opštine Barajevo 2021-2030.
 • Odluka o pokretanju procesa izrade Lokalnog plana upravljanja otpadom gradske opštine Barajevo 2021-2030.
 • Odluka o prestanku mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Grocka
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Grocka
 • Odluka o prestanku mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Grocka
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Grocka
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JP za razvoj gradske opštine Grocka sa oglasom
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JP "Pijace i zelenilo Grocka" sa oglasom
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Grocka

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex