Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 19 od 20.03.2019.)


 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora Grada Beograda i o načinu izveštavanja o investiranju sredstava korisnika budžeta
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Zemun
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije člana Veća Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Opštinskog saveta roditelja Gradske opštine Savski venac za školsku 2018/2019. godinu
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac
 • Odluka o prestanku mandata odbornicima u Skupštini Gradske opštine Grocka
 • Odluka o prestanku mandata odborniku u Skupštini Gradske opštine Grocka
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornici u Skupštini Gradske opštine Grocka
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini Gradske opštine Grocka
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JP "Vodovod i kanalizacija" Grocka sa oglasom
 • Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Grocka
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Grocka
 • Rešenje o prestanku funkcije predsednika gradske opštine Grocka
 • Rešenje o prestanku funkcije zamenice predsednika gradske opštine Grocka
 • Rešenje o prestanku funkcije članova Veća Gradske opštine Grocka
 • Rešenje o izboru predsednice gradske opštine Grocka
 • Rešenje o izboru zamenika predsednice gradske opštine Grocka
 • Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Grocka
 • Statut Javnog komunalnog preduzeća "Infostan tehnologije" (prečišćen tekst)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex