Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 17 od 03.03.2020.)


 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite
 • Odluka o finansiranju programa od javnog interesa u oblasti društvene brige za zdravlje stanovništva
 • Odluka o dopunama Odluke o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograda
 • Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj inspekciji
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o oglašavanju na teritoriji grada Beograda
 • Odluka o zaštiti opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Beograda
 • Odluka o izmenama Odluke o naknadama za korišćenje javnih puteva za teritoriju grada Beograda
 • Odluka o prenosu osnivačkih prava grada Beograda nad Muzejom Nikole Tesle sa sedištem u Beogradu na Republiku Srbiju
 • Odluka o uspostavljanju međuopštinske saradnje
 • Odluka o izmeni Odluke o konverziji potraživanja grada Beograda po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu Saobraćajnog preduzeća "Lasta" a.d. Beograd i u kapitalu Saobraćajnog preduzeća "Lastra" d.o.o. Lazarevac, sa stanjem na dan 30. novembra 2017. godine, sa pripadajućom kamatom do 11. januara 2018. godine
 • Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Beogradske elektrane" Beograd
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Centra dečjih letovališta i oporavilišta grada Beograda
 • Odluka o povećanju osnovnog kapitala Privrednog društva "Mirko Sandić" d.o.o.
 • Odluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća"
 • Odluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog preduzeća za uređenje, korišćenje i održavanje "Ada Ciganlija", Beograd

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex