Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 16/2022 od 15.02.2022.)


  • Odluka o nazivu i izgledu obrazaca za podnošenje izborne liste kandidata za odbornike Skupštine Grada Beograda
  • Odluka o nazivu i izgledu obrazaca za podnošenje prijava za posmatranje rada Gradske izborne komisije u postupku sprovođenja izbora raspisanih za odbornike Skupštine Grada Beograda raspisanih za 3. april 2022. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex