Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 16/2021 od 22.03.2021.)


  • Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Mladenovac za 2021. godinu
  • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Mladenovac", Mladenovac
  • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Mladenovac", Mladenovac
  • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis Mladenovac", Mladenovac
  • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis Mladenovac", Mladenovac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex