Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 16 od 07.03.2019.)


 • Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Beograda za 2019. godinu
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o dopuni Odluke o imenovanju članova Saveta roditelja srednjih škola sa teritorije gradske opštine Stari grad za školsku 2018/2019 godinu
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Izborne komisije Gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu
 • Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o promeni Statuta Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar "Milan Gale Muškatirović"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća SRPC "Milan Gale Muškatirović" za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja sa finansijskim planom poslovanja Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad "Stari grad" za 2019. godinu
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Stari grad za 2018. godinu
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg programa i plana rada Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Stari grad za 2019. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex