Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 158/2020 od 31.12.2020.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Cenovnika radova i usluga Javnog komunalnog preduzeća "Beogradski vodovod i kanalizacija" sa Odlukom
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Cenovnika usluga Javnog komunalnog preduzeća "Veterina Beograd" sa Izmenom Cenovnika
  • Odluka o budžetu Gradske opštine Grocka za 2021. godinu
  • Odluka o izmeni Odluke o Upravi Gradske opštine Grocka
  • Odluka o budžetu Gradske opštine Sopot za 2021. godinu
  • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za kulturu Sopot
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cenovnika za pružanje usluga održavanja higijene, zelenila i dezinfekcije na javnim površinama za GO Surčin sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex