Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 157/2020 od 30.12.2020.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Lazarevac
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Lazarevac za 2021. godinu
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o izboru člana Komisije za propise Skupštine gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o izboru članova Saveta za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine Skupštine Gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o izboru člana Saveta za budžet i finansije Skupštine Gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o izboru člana Komisije za predstavke i žalbe Skupštine Gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsedniku i članovima Upravnog odbora Centra za kulturu Lazarevac
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Centra za kulturu Lazarevac
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i člana Nadzornog odbora Centra za kulturu Lazarevac
 • Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Centra za kulturu Lazarevac
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Ustanove kulture "Prvo prigradsko pozorište Lazarevac" Lazarevac
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Ustanove kulture "Prvo prigradsko pozorište Lazarevac" Lazarevac
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i člana Nadzornog odbora Ustanove kulture "Prvo prigradsko pozorište Lazarevac" Lazarevac
 • Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Ustanove kulture "Prvo prigradsko pozorište Lazarevac" Lazarevac
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsedniku i članovima Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje i imenovanju člana Nadzornog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Lazarevac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex