Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 156/2020 od 29.12.2020.)


 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zemun
 • Odluka o promeni Statuta Gradske opštine Zemun
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Zemun za 2021. godinu
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o ostvarivanju prava na naknadu troškova sahranjivanja iz budžeta Gradske opštine Zemun
 • Odluka o dopuni Odluke o načinu, merilima i kriterijumima za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Zemun
 • Odluka o izmeni Odluke o nekategorisanim putevima i saobraćajnim površinama u javnom korišćenju unutar bloka na području gradske opštine Zemun
 • Odluka o utvrđivanju dela Batajnice, dela Zemun polja i dela Zemuna kao posebnih naseljenih mesta na području gradske opštine Zemun
 • Rešenje o razrešenju člana Saveta za budžet i finansije i izboru novog člana Saveta
 • Rešenje o razrešenju člana Izdavačkog saveta "Zemunskih novina" i izboru novog člana Saveta
 • Rešenje o razrešenju člana Saveta za razvoj i unapređenje privatnog preduzetništva, poljoprivredu, stočarstvo, šumarstvo i vodoprivredu i izboru novog člana Saveta
 • Rešenje o razrešenju člana Komisije za administrativna i mandatna pitanja i izboru novog člana Komisije
 • Rešenje o razrešenju člana Komisije za obrazovanje, kulturu i fizičku kulturu i izboru novog člana Komisije
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu sa Kadrovskim planom Gradske opštine Stari grad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog programa rada i finansijskog poslovanja UK "Stari grad" za 2021. godinu
 • Ispravka Odluke o izmeni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju grada Beograda

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex