Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 154/2020 od 29.12.2020.)


  • Plan detaljne regulacije za deo bloka između ulica: Admirala Geprata, Kneza Miloša, Balkanske i Nemanjine, Gradska opština Savski venac
  • Plan detaljne regulacije dela područja između Ugrinovačke, Bačke ulice i Novosadskog puta (T6), Gradska opština Zemun
  • Rešenje o prestanku funkcije zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda
  • Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda
  • Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama u Beogradu
  • Zaključci Skupštine Grada Beograda broj 34-974/20-S od 29. decembra 2020. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex