Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 151/2020 od 28.12.2020.)


  • Odluka o budžetu Gradske opštine Barajevo za 2021. godinu
  • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Barajevo
  • Odluka o sahranjivanju i održavanju grobalja na teritoriji gradske opštine Barajevo
  • Odluka o uređenju i održavanju površina u javnoj svojini i uređenju grobalja na teritoriji gradske opštine Barajevo
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "10. oktobar" Barajevo za 2021. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i Program Centra za kulturu Barajevo za 2021. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći - kapitalnih subvencija JKP "10. oktobar" Barajevo
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama proizvoda i usluga JKP "10. oktobar" Barajevo
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o prestanku primene Odluke o utvrđivanju cene održavanja grobalja na teritoriji gradske opštine Barajevo

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex