Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 150/2020 od 28.12.2020.)


 • Odluka o budžetu Gradske opštine Novi Beograd za 2021. godinu
 • Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na području gradske opštine Novi Beograd
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća Sportski centar "Novi Beograd" sa oglasom
 • Rešenje o razrešenju člana Veća Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća Sportski centar "Novi Beograd"
 • Rešenje o razrešenju direktora Ustanove kulture "Novobeogradska kulturna mreža"
 • Rešenje o imenovanju v.d. direktora Ustanove kulture "Novobeogradska kulturna mreža"
 • Rešenje o razrešenju direktora Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom "Novi Beograd"
 • Rešenje o imenovanju v.d. direktora Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom "Novi Beograd"
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Savski venac za 2021. godinu sa Kadrovskim planom Uprave Gradske opštine Savski venac za 2021. godinu
 • Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Opštinskog saveta roditelja Gradske opštine Savski venac za školsku 2020/21. godinu
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex